Jordskiftesaker på gnr: 52/13

SaksnrSaksnavn
1230-1935-0005Hakestad - Opheim - Aurdal.
1230-1940-0009Ljone utmark