Jordskiftesaker på gnr: 54/3

SaksnrSaksnavn
1200-1979-0021KUVEN, gnr. 54