Jordskiftesaker på gnr: 61/21

SaksnrSaksnavn
1200-1981-0034HJELLE, gnr. 61