Jordskiftesaker på gnr: 131/26

SaksnrSaksnavn
1200-2003-0032FONNES, gnr. 131
1200-1975-0009FONNES-LEIRVÅG