Jordskiftesaker på gnr: 163

SaksnrSaksnavn
1200-1916-0010LANGØEN inn- og utmark