Jordskiftesaker på gnr: 3/1

SaksnrSaksnavn
1410-1998-0001Kvam
1410-2008-0004Kvammadal
1410-2012-0003Kvammadal Sameige
1410-1995-0001Kvammadalen
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO
1410-2003-0008SKÅLO/KVAMMADALEN
1410-1995-0002Skålo