Jordskiftesaker på gnr: 4/2

SaksnrSaksnavn
1410-2012-0009Aas
1450-1970-0010Aas inn- og utmark
1410-2006-0011Bjørgo
1410-1998-0006Furedalen
1410-1995-0001Kvammadalen
1410-1991-0001Skaimsdalen
1410-1995-0002Skålo