Jordskiftesaker på gnr: 50

SaksnrSaksnavn
1450-1981-0016Hjellum
1450-1941-0005Hjellum - Stokkødegård
1450-1983-0013Hjellum innmark
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO
1450-1939-0014Soknegrense Nærøy - Undredal
1410-2010-0003Undredal