Jordskiftesaker på gnr: 59

SaksnrSaksnavn
1230-2011-0008BREKKEDALEN Aust gnr 337 m.fl.
1230-1958-0015Jordalen
1230-1995-0003Nåsen/Brekkedalen
1410-2002-0005Nærøydalselva
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO
1410-1987-0005Ramsøy - Gudvangen
1450-1974-0002Ramsøy - Gudvangen
1450-1908-0107Ramsøy innmark
1450-1939-0014Soknegrense Nærøy - Undredal
1230-1959-0009Vikset støl