Jordskiftesaker på gnr: 60/1

SaksnrSaksnavn
1230-2011-0008BREKKEDALEN Aust gnr 337 m.fl.
1230-1995-0003Nåsen/Brekkedalen
1410-2002-0005Nærøydalselva
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO