Jordskiftesaker på gnr: 61/5

SaksnrSaksnavn
1230-2011-0008BREKKEDALEN Aust gnr 337 m.fl.
1410-2002-0005Nærøydalselva
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO