Jordskiftesaker på gnr: 64

SaksnrSaksnavn
1230-2011-0008BREKKEDALEN Aust gnr 337 m.fl.
1450-1893-0102Gudvangen
1450-1936-0008Gudvangen
1450-1948-0006Gudvangen
1450-1975-0012Gudvangen
1450-1978-0007Gudvangen
1450-1979-0012Gudvangen
1450-1983-0005Gudvangen utmark
1230-1958-0015Jordalen
1230-1995-0003Nåsen/Brekkedalen
1410-2002-0005Nærøydalselva
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO
1410-1987-0005Ramsøy - Gudvangen
1450-1974-0002Ramsøy - Gudvangen
1230-1959-0009Vikset støl