Jordskiftesaker på gnr: 64/20

SaksnrSaksnavn
1230-2011-0008BREKKEDALEN Aust gnr 337 m.fl.
1230-1995-0003Nåsen/Brekkedalen
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO