Jordskiftesaker på gnr: 64/24

SaksnrSaksnavn
1230-2011-0008BREKKEDALEN Aust gnr 337 m.fl.
1450-1975-0012Gudvangen
1450-1978-0007Gudvangen
1450-1983-0005Gudvangen utmark
1230-1995-0003Nåsen/Brekkedalen
1410-2007-0017Nærøyfjorden LVO