Jordskiftesaker på gnr: 20/12

SaksnrSaksnavn
1410-2005-0005BOLSTAD/HELTNE SAMEIGE
1410-1996-0007BOLSTAD/HØGEMOEN
1410-1993-0013Bolstad
1410-1999-0005Bolstad
1450-1936-0004Bolstad utmark
1450-1905-0102Bolstadøyane
1410-2013-0003Breheimen Nasjonalpark
1410-1998-0007Gurosete
1450-1916-0101Høgemoen, innmark
1410-1997-0008Myrasete
1410-2013-0004Mørkridsdalen LVO
1410-1995-0017Ofsarvatnet
1410-2005-0015VINJANE-KREKEN