Jordskiftesaker på gnr: 82/56

SaksnrSaksnavn
1450-1946-0001Gaupne innmark