Jordskiftesaker på gnr: 142/11

SaksnrSaksnavn
1450-1946-0012Berrsetno
1450-1961-0005Lomheim
1450-1982-0006Simosete, utmark