Jordskiftesaker på gnr: 53

SaksnrSaksnavn
1480-1974-0008H.GR. FØ-GA, GNR.9 FØ++
1481-1974-0008H.GR. GAU-FØR, 49 GA++
1480-1979-0001REFSDAL++, 53-55,58,59
1400-1998-0018REFSDAL, GNR. 53
1480-1917-0303REFSDAL, GNR. 53
1480-1978-0020REFSDAL, GNR. 53 + 43
1400-1992-0023SUNDE GNR. 58
1400-2000-0018ULLEBUST, GNR. 54 M.FL.