Jordskiftesaker på gnr: 5/13

SaksnrSaksnavn
1400-2003-0020FRØYEN ØVRE GNR. 5