Jordskiftesaker på gnr: 52/2

SaksnrSaksnavn
1400-2000-0004BOTNEN NORDRE, GNR. 52
1400-1993-0025GULESTØ, GNR. 51 mfl.
1490-1942-0009NORDBOTTEN, GNR. 52