Jordskiftesaker på gnr: 22

SaksnrSaksnavn
1520-1909-0004Botnen og Garshol utm, 21,22
1520-1868-0G22Garshol innmark, gnr 22
1520-1900-0G20Gnr. 20-22, Garnes m.fl. utmar
1520-1874-0001Ulstein,Skeide,Osnes,5-11,21-