Jordskiftesaker på gnr: 3/14

SaksnrSaksnavn
1510-1951-0008LIADAL-GRØIVIK GNR. 3-2