Jordskiftesaker på gnr: 13

SaksnrSaksnavn
1510-1946-0322MORK/VINJEVOLL 12-13
1510-1994-0010VINJEVOLL GNR. 13
1510-1860-G 13VINJEVOLL GNR. 13
1510-1863-G 13VINJEVOLL GNR. 13
1510-1917-G 13VINJEVOLL GNR. 13
1510-1944-0018VINJEVOLL GNR. 13
1510-1957-0024VINJEVOLL GNR. 13
1510-1960-0002VINJEVOLL GNR. 13
1510-1961-0008VINJEVOLL GNR. 13