Jordskiftesaker på gnr: 18/13

SaksnrSaksnavn
1510-1950-0362BREKKE GNR. 19
1510-1960-0001MO GNR. 18
1510-1984-0025MO 18/
1510-1863-G 18MO GNR. 18
1510-1895-G 18MO GNR. 18
1510-1948-013AMO GNR. 18
1510-1959-0012MO GNR. 18
1510-1981-0009MO GNR. 18
1510-1987-0012MO 18/
1510-1954-0017MO/OSE GNR. 18 OG 47
1510-1935-0237VELLE/MO GNR. 15 OG 18
1510-1940-0272VELLE/MO GNR. 15 OG 18
1510-1995-0002Ørstavassdraget