Jordskiftesaker på gnr: 25/2

SaksnrSaksnavn
1510-1993-0011FOLDAL GNR. 24
1510-1943-320AFOLDAL GNR. 24-26
1510-1946-320BFOLDAL GNR. 24 OG 25
1510-1968-0004LANGSTØLEN GNR. 25
1510-1996-0006Langstøyl gnr. 25
1510-1946-0011REBBESTAD GNR. 23-30
1510-1995-0002Ørstavassdraget