Jordskiftesaker på gnr: 28/12

SaksnrSaksnavn
1510-1984-0046MYKLEBUST-ØYE 29 OG 28
1510-1946-0011REBBESTAD GNR. 23-30
1510-1986-0007ØI 28/
1510-1934-0230ØI GNR. 28
1510-1944-0302ØI GNR. 28
1510-1998-0001ØYE GNR. 28
1510-1995-0002Ørstavassdraget
1510-2006-0021Øy, gnr. 28
1510-2012-0013Øy, gnr. 28