Jordskiftesaker på gnr: 28/18

SaksnrSaksnavn
1510-1984-0046MYKLEBUST-ØYE 29 OG 28
1510-1946-0011REBBESTAD GNR. 23-30
1510-1944-0302ØI GNR. 28
1510-1976-2,11ØI GNR. 28
1510-1995-0002Ørstavassdraget
1510-2006-0021Øy, gnr. 28