Jordskiftesaker på gnr: 33/10

SaksnrSaksnavn
1510-1948-0006AAM YTRE GNR. 33
1510-1962-0006AAM YTRE/AAMBØ GNR. 33-32
1510-1984-0023AAMBØ M.FL. 32-34
1510-1976-0006AAMBØ/AAM YTRE GNR. 32-33
1510-1982-0014AAMBØ/AAM YTRE GNR. 32-33
1510-2001-0005Bondalseidet, gnr. 32 m.fl.
1510-1995-0002Ørstavassdraget