Jordskiftesaker på gnr: 36/13

SaksnrSaksnavn
1510-2001-0005Bondalseidet, gnr. 32 m.fl.