Jordskiftesaker på gnr: 43/2

SaksnrSaksnavn
1510-1962-0006AAM YTRE/AAMBØ GNR. 33-32
1510-1962-0007AARFLOT GNR. 43
1510-1996-0003AARFLOT M.FL. GNR. 43-46
1510-1910-G 43AARFLOT M.FL. GNR. 43-46
1510-1949-0012AARFLOT M.FL. GNR. 43-46
1510-1983-0017AARFLOT M.FL. GNR.43-46
1510-1957-0021NOSEN M.FL. GNR. 43-46
1510-1995-0002Ørstavassdraget