Jordskiftesaker på gnr: 43/7

SaksnrSaksnavn
1510-1962-0007AARFLOT GNR. 43
1510-1970-0019AARFLOT GNR. 43
1510-1981-0003AARFLOT GNR. 43
1510-1996-0003AARFLOT M.FL. GNR. 43-46
1510-1949-0012AARFLOT M.FL. GNR. 43-46
1510-1957-0021NOSEN M.FL. GNR. 43-46
1510-1995-0002Ørstavassdraget