Jordskiftesaker på gnr: 47/15

SaksnrSaksnavn
1510-1964-0016OSE GNR. 47
1510-1938-0254OSE GNR. 47-50
1510-1990-0003OSE M.FL. GNR. 47-49
1510-1962-0002OSE-OSBORG GNR. 47-48
1510-1995-0002Ørstavassdraget