Jordskiftesaker på gnr: 88/3

SaksnrSaksnavn
1510-1969-0009BARSTAD GNR. 88-92
1510-1960-0021VOLDENE GNR. 88
1510-1971-0003VOLDENE M.FL. GNR. 88
1510-1929-0201VOLDENE M.FL. GNR.87-89 +