Jordskiftesaker på gnr: RV

SaksnrSaksnavn
1510-2001-0003Kvistad, gnr. 146
1510-2007-0008Rise, gnr. 168
1510-2001-0007Urke Store, gnr. 119