Jordskiftesaker på gnr: 103/3

SaksnrSaksnavn
1510-2002-0008Buset, gnr. 105
1510-1956-0014MYKLEBUST GNR. 103
1510-1873-G103MYKLEBUST GNR. 103
1510-2000-0008Myklebost, gnr. 103
1510-1976-0027SÆTRE GNR. 99
1510-1953-0013SÆTRE GNR. 99
1510-1939-0268VARTDAL SØNDRE GNR. 106
1510-1908-G100ØIE GNR. 100