Jordskiftesaker på gnr: 120

SaksnrSaksnavn
1510-1980-0018LEKNES GNR. 118
1510-1987-0019URKE FREMRE M.FL. 119-120
1510-1994-0003URKE M.FL. GNR. 118-120
1510-1974-0022URKE STORE GNR. 119
1510-1997-0011YTRE URKE GNR. 119-120