Jordskiftesaker på gnr: 138/4

SaksnrSaksnavn
1510-1965-0008BJØRKE GNR. 135
1510-2000-0003Raudstad(sætra), gnr. 138
1510-1999-0005Raudstad, gnr. 138
1510-1913-0091RØRSTAD GNR. 138
1510-1920-G138RØRSTAD GNR. 138
1510-1927-0186RØRSTAD GNR. 138
1510-1964-0023RØRSTAD GNR. 138
1510-1991-0016RØRSTAD GNR. 138
1510-1990-0013RØRSTAD GNR. 138
1510-1985-0032SAURE FREMRE GNR. 137