Jordskiftesaker på gnr: 146

SaksnrSaksnavn
1510-1973-0003AKLESTAD GNR. 164
1510-1993-0002AKLESTAD MFL. GNR.164 MFL
1510-1994-0006FRØLAND NEDRE GNR. 163
1510-1971-0028HUSTAD GNR. 144
1510-1994-0007HUSTAD GNR. 144
1510-1960-0007KVISTAD GNR. 146
1510-1920-0145KVISTAD GNR. 146
1510-1956-0012KVISTAD GNR. 146
1510-1991-0002KVISTAD GNR. 146
1510-1990-0020KVISTAD GNR. 146
1510-2001-0003Kvistad, gnr. 146
1510-1977-0010MO GNR. 145
1510-1994-0015MO GNR. 145
1510-1992-0012MO-KVISTAD GNR.145-146