Jordskiftesaker på gnr: 155/9

SaksnrSaksnavn
1510-2001-0005Bondalseidet, gnr. 32 m.fl.