Jordskiftesaker på gnr: 156/10

SaksnrSaksnavn
1510-2001-0005Bondalseidet, gnr. 32 m.fl.