Jordskiftesaker på gnr: 156/13

SaksnrSaksnavn
1510-2001-0005Bondalseidet, gnr. 32 m.fl.
1510-2004-0007Eidet, gnr. 155