Jordskiftesaker på gnr: 157/12

SaksnrSaksnavn
1510-2001-0005Bondalseidet, gnr. 32 m.fl.