Jordskiftesaker på gnr: 158/6

SaksnrSaksnavn
1510-1971-0028HUSTAD GNR. 144
1510-1926-0184VILLE GNR. 158
1510-1961-0027VILLE GNR. 158
1510-1965-0001VILLE GNR. 158
1510-1984-0008VILLE GNR. 158
1510-1992-0001VILLE GNR. 158