Jordskiftesaker på gnr: 163/4

SaksnrSaksnavn
1510-1993-0002AKLESTAD MFL. GNR.164 MFL
1510-1994-0006FRØLAND NEDRE GNR. 163
1510-1888-G163FRØLAND NEDRE GNR. 163
1510-1956-0013FRØLAND NEDRE GNR. 163
1510-1977-0004FRØLAND NEDRE GNR. 163
1510-1971-0028HUSTAD GNR. 144