Jordskiftesaker på gnr: 169/99

SaksnrSaksnavn
1510-2007-0008Rise, gnr. 168