Jordskiftesaker på gnr: 169/100

SaksnrSaksnavn
1510-2007-0008Rise, gnr. 168