Jordskiftesaker på gnr: 170/13

SaksnrSaksnavn
1510-2006-0008Store-Standal, gnr. 170