Jordskiftesaker på gnr: 77/4

SaksnrSaksnavn
1520-2001-0005Reite/ Vaksvik, gnr. 78/79
1510-2014-0003Sollid nedre
1520-1968-0003Sollidåsen, gnr 77
1510-2014-0001Sæter m.fl.
1510-2011-0002Viset m.fl. gnr. 70-79
1510-2007-0006Viset m.fl., gnr. 70-79