Jordskiftesaker på gnr: 83/6

SaksnrSaksnavn
1510-2006-0012Amdam, gnr. 83
1510-2006-0018Haukås, gnr. 90. Jf. sak 12/06