Jordskiftesaker på gnr: 84

SaksnrSaksnavn
1520-1939-0388Amdam, Nedrevold mfl. 83-88
1520-1916-0209Vestre, Skarbø, Amdam mfl, 81
1520-1959-0506Vold nedre m fl, 84-87
1510-2014-0037Ørskog Prestegard